• Nasz profil

     • Typy i profile szkół

     • 1. Technikum Ekonomiczne Nr 5

      • technik logistyk
      • technik ekonomista
      • technik handlowiec
      • technik hotelarstwa

       

      2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18

      • sprzedawca

       

                      zawód - technik handlowiec

      Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym, którzy chcą uzyskać maturę i zawód,
      a w przyszłości kontynuować naukę na studiach. Tutaj zapoznasz się z wiedzą
      z zakresu ekonomii, prawa, ekonomiki handlu, towaroznawstwa, rachunkowości handlowej, techniki biurowej, marketingu i reklamy.

      Oferujemy praktyki zawodowe w nowoczesnych i atrakcyjnych placówkach.
      Po ukończeniu szkoły można zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

       

              zawód - technik ekonomista

      Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym, którzy chcą uzyskać maturę i zawód,
      a w przyszłości kontynuować naukę na studiach. Tutaj zapoznasz się z wiedzą
      z zakresu ekonomii, prawa, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, towaroznawstwa, rachunkowości przedsiębiorstw, techniki biurowej, marketingu
      i reklamy.

      Oferujemy praktyki zawodowe w nowoczesnych i atrakcyjnych placówkach.
      Po ukończeniu szkoły można zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

       

              zawód – technik logistyk

         Technik  logistyk  to  kierunek  wychodzący  naprzeciw nowej  sytuacji gospodarki rynkowej. Po  wejściu  Polski do Unii  Europejskiej  wzrośnie zapotrzebowanie na absolwentów,  którzy  posiadają   znajomość  logistyki,  czyli   potrafią   podnosić konkurencyjność i  efektywność  funkcjonowania przedsiębiorstw. Tak pojmowana logistyka nie dotyczy tylko transportu ale przede wszystkim zarządzania  informacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

      Po ukończeniu szkoły można zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

       

             zawód – technik hotelarstwa

      Technik hotelarstwa jest kierunkiem polegającym na planowaniu, koordynowaniu    oraz bezpośrednim wykonywaniu usług związanych z hotelarstwem oraz  obsługą wszelkiego rodzaju imprez takich jak kongresy, zjazdy, bankiety.
      Uczniowie mają możliwość poznania  nowoczesnych  środków technicznych,  prowadzenia dokumentacji hotelowej, podnoszenia konkurencyjności usług.
      To zawód, który oprócz dobrych rokowań na pracę daje możliwość łączenia pasji z pracą zawodową.

      Po ukończeniu szkoły można zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

       

             zawód - sprzedawca

      Zdobędziesz umiejętności z zakresu: sprzedaży towarów, stosowania komputerów w handlu, towaroznawstwa, profesjonalnej obsługi klientów.

      Uczniowie zdobywają zawód i w przyszłości mogą kontynuować naukę
      w technikum uzupełniającym.

      Oferujemy praktyki zawodowe w nowoczesnych punktach handlowych.

      Po ukończeniu szkoły można zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

       

      Serdecznie zapraszamy do naszych szkół !!!