• Praktyki uczniowskie

     • Informacje dotyczące praktyk uczniowskich

     •  

      Dyżury kierownika szkolenia praktycznego

      Poniedziałek – 1015 - 1115

      Wtorek –1400 – 1500

      Środa – 800 – 1500  – kontrole praktyk

      Czwartek – 800 – 920, 1400 – 1500

      Piątek – 800 –1500

       

       

      Terminy praktyk zawodowych

      2018/2019

       

      II E - 10.09. – 28.09.2018 r.

      III L – 01.10. – 26.10. 2018 r.

      III H – 05.11. – 30.11.2018 r.

      III E – 07.01. – 25.01.2019 r.

      Ferie zimowe 28.01. – 08.02.2019 r.

      III T – 18.02. – 15.03.2019 r.

      II T – 18.03. – 12.04.2019 r.

       

       

      W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy III E – technik ekonomista - zapozna się z funkcjonowaniem banków.

      Klasa III L – technik logistyk – podczas praktyki u pracodawców zapozna się m.in.
      z organizacją i funkcjonowaniem firmy logistycznej, procesami magazynowymi, obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, organizowaniem przewozów.

      klasy II E - technik ekonomista – odbywają praktykę w Urzędach Skarbowych
      i Urzędach Gmin. Uczniowie wykorzystują wiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych między innymi z zakresu: rozliczeń podatkowych, zasad sporządzania zeznania podatkowego, postępowania egzekucyjnego wynikającego z nieuiszczenia podatków, formami i technikami ewidencji księgowej.

      Klasy III H odbędzie praktykę zawodową w działach handlowych firm. Uczniowie zapoznają się ze strukturą zarządzania, organizacją i zadaniami komórki finansowo – księgowej, obiegiem dokumentów, zdobywają umiejętności praktyczne (np.: obsługa programów komputerowych stosowanych w branży).

      Klasa II T i III T pogłębi wiedzę funkcjonowania hotelu i obsługi gości, zapozna się
      z funkcjonowaniem recepcji w hotelach.

      Uczniowie naszej szkoły są postrzegani jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wielu
      z nich po ukończeniu szkoły otrzymuje oferty pracy z zakładów gdzie odbywali miesięczne praktyki zawodowe.