• Praktyki uczniowskie

     • Informacje dotyczące praktyk uczniowskich

     •  

      Dyżury kierownika szkolenia praktycznego:

       

      Pani Anna Wiśniewska

       

      Poniedziałek – od 8.00 - do 11.00

      Wtorek – od 8.00 - do 10.00

      Środa – od 8.00 - do 10.00

      Czwartek – kontrole praktyk

      Piątek – od 12.30 – do 15.00

       

      Pani Anna Zając

       

      Poniedziałek – od 11.20 – do 16.00

      Wtorek – od 10.30 – do 16.00

      Środa – od 10.30 – do 16.00

      Czwartek - od 11.20 – do 16.00

      Piątek – od 8.00 do 15.00

       

       

      Terminy praktyk zawodowych

      2019/2020

       

      II E - 09.09. – 27.09.2019 r.

      III T – 30.09. – 25.10. 2019 r.

      II T – 28.10. – 22.11.2019 r.

      III H – 25.11. – 20.12.2019 r.

      III E – 13.01. – 31.01.2020 r.

      Ferie zimowe 10.02. – 23.02.2020 r.

      III L – 02.03. – 27.03.2020 r.

       

       

      W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie:

      Klasa III E – technik ekonomista - zapozna się z funkcjonowaniem banków, biur rachunkowych.

      Klasa III L – technik logistyk – podczas praktyki u pracodawców zapozna się m.in. z organizacją i funkcjonowaniem firmy logistycznej, procesami magazynowymi, obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, organizowaniem przewozów.

      Klasa II E - technik ekonomista – odbywa praktykę w Urzędach Skarbowych i Urzędach Gmin. Uczniowie wykorzystują wiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych między innymi z zakresu: rozliczeń podatkowych, zasad sporządzania zeznania podatkowego, postępowania egzekucyjnego wynikającego z nieuiszczenia podatków, formami i technikami ewidencji księgowej.

      Klasa III H odbędzie praktykę zawodową w działach handlowych firm. Uczniowie zapoznają się ze strukturą zarządzania, organizacją i zadaniami komórki finansowo – księgowej, obiegiem dokumentów, zdobywają umiejętności praktyczne (np.: obsługa programów komputerowych stosowanych w branży).

      Klasa II T i III T pogłębi wiedzę funkcjonowania hotelu i obsługi gości, zapozna się z funkcjonowaniem recepcji w hotelach.

      Uczniowie naszej szkoły są postrzegani jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wielu z nich po ukończeniu szkoły otrzymuje oferty pracy z zakładów gdzie odbywali miesięczne praktyki zawodowe.