• Informacje dotyczące praktyk uczniowskich

    •  

     Dyżury kierownika szkolenia praktycznego:

      

            Pani Anna Wiśniewska

      

     Poniedziałek – od 8.00 - do 11.00

     Wtorek – od 8.00 - do 10.00

     Środa – od 8.00 - do 10.00

     Czwartek – kontrole praktyk

     Piątek – od 12.30 – do 15.00

      

            Pani Anna Zając

      

     Poniedziałek – od 11.20 – do 16.00

     Wtorek – od 10.30 – do 16.00

     Środa – od 10.30 – do 16.00

     Czwartek - od 11.20 – do 16.00

     Piątek – od 8.00 do 15.00

      

     Klasa E i EG – technik ekonomista - zapozna się z funkcjonowaniem banków, biur rachunkowych oraz w Urzędach Skarbowych i Urzędach Gmin. Uczniowie wykorzystują

     wiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych między innymi z zakresu: rozliczeń podatkowych, zasad sporządzania zeznania podatkowego, postępowania egzekucyjnego wynikającego z nieuiszczenia podatków, formami i technikami ewidencji księgowej.


     Klasa L i LG – technik logistyk – podczas praktyki u pracodawców zapozna się m.in. z organizacją i funkcjonowaniem firmy logistycznej, procesami magazynowymi, obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, organizowaniem przewozów.     Klasa H i HG - technik handlowiec -  odbędzie praktykę zawodową w działach handlowych firm. Uczniowie zapoznają się ze strukturą zarządzania, organizacją i zadaniami komórki finansowo – księgowej, obiegiem dokumentów, zdobywają umiejętności praktyczne (np.: obsługa programów komputerowych stosowanych w branży).


     Klasa T i TG - technik hotelarstwa -  pogłębi wiedzę funkcjonowania hotelu i obsługi gości, zapozna się z funkcjonowaniem recepcji w hotelach.

     Uczniowie naszej szkoły są postrzegani jako rzetelni i sumienni pracownicy. Wielu z nich po ukończeniu szkoły otrzymuje oferty pracy z zakładów gdzie odbywali miesięczne praktyki zawodowe.