• Harmonogram dni otwartych i zebrań

    • Rady Pedagogiczne i spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

      

     Rady Pedagogiczne i spotkania z rodzicami 2021/2022

     data

     godzina

     tematyka

     08.09.2021

     17.30

     Zebrania z rodzicami klas II i III

     09.09.2021

     17.30

     Zebrania z rodzicami klas I i IV.

     Klasy I rozpoczynają od spotkania z p. Dyrektorem na sali gimnastycznej.

     Klasy IV rozpoczynają od spotkania z wychowawcą w salach.

     09.09.2021

     17.30

     18.00

     18.30

     Spotkanie dyrektora z rodzicami klas pierwszych:1E, 1H, 1L(sala gimnastyczna). 

     Spotkanie dyrektora z rodzicami klas pierwszych  1T, 1a(sala gimnastyczna). 

     Spotkanie dyrektora z rodzicami klas maturalnych: 4E, 4H, 4L, 4T(sala gimnastyczna)

     14.09.2021

     16.00

     Rada pedagogiczna

     21.10.2021

     16:00

     18.00

     Rada Pedagogiczna. Charakterystyka klas I.

     Dzień otwarty

     18.11.2021

     16:00

     Rada klasyfikacyjnapółsemestralna  klas I.

     Oceny należy wystawićdo17.11.2021

      

     18:00

     Zebrania w klasach I. Dzień otwarty dla pozostałych klas

     16.12.2021

     16:00

     Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych. Oceny należy wystawić do 14.12.2021

      

     17:30

     Zebrania z rodzicami klas maturalnych.Dzień otwarty dla pozostałych klas

     20.01.2022

     16:00

     Rada klasyfikacyjna dla klas I, II,III. Oceny należy wystawić
     do 18.01. 2022

      

     18:00

     Zebrania z rodzicami klas I-III

     24.02.2022

     16:00

     17:30

     Rada pedagogiczna podsumowująca wyniki nauczania w I okresie.

     Dzień otwarty

     31.03.2022

     17:30

     Zebrania z rodzicami klas maturalnych, informacja o przewidywanych ocenach końcowych klas maturalnych.  Dzień otwarty dla pozostałych klas.

     21.04.2022

     16:30

     Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych. Oceny należy wystawić do 13.04.2022

      

     17:30

      Zebrania z rodzicami klasach czwartych.
     Dzień otwarty dla pozostałych klas

     31.05.2022

     17:30

     Zebrania z rodzicami klas, informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

     15.06.2022

     16:00

     Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. Oceny należy wystawić
     do 13.06.2022

     30.06.2022

     10:00

     Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2021/2022

      

     Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

     lp.

     data

     wydarzenie

     1.

     01 września 2021

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     2.

     18 listopada 2021

     Półsemestr klas pierwszych

      

     17 grudnia 2021

     Zakończenie nauki w I okresie roku szk. 2021/2022 klas maturalnych

     3.

     20 grudnia 2021

     Rozpoczęcie nauki w II okresie roku szk. 2021/2022 klas maturalnych

     3.

     23 grudnia 2021-

      01 stycznia 2022

     Przerwa świąteczna

     4.

     22 stycznia 2022

     Zakończenie nauki w I okresie roku szk. 2021/2022 dla pozostałych klas.

     5.

     24 stycznia 2022

     Rozpoczęcie nauki w II okresie roku szk. 2021/2022

     6.

     31 stycznia 2021-
     13 lutego 2022

     Ferie zimowe

     7.

     14- 19 kwietnia 2022

     Wiosenna przerwa świąteczna

     8.

     29 kwietnia 2022

     Zakończenie roku klas maturalnych

     9.

     04,05,06 maja 2022

     Egzaminy maturalne

     10.

     10,11,13,17 stycznia 2022

     01,02,03,08,09,10 czerwca 2022

     Egzaminy zawodowe

     11.

     24 czerwca 2022

     Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

      

     Dni wolne:

     14 pażdziernika 2021 r. - Dzień Edukacji Narodowej

     12  listopada 2021 r.

     10 stycznia 2022 r.- egzaminy zawodowe

     11 stycznia 2022 r.- egzaminy zawodowe

     04,05,06,maja 2021 r.-  matura

     01,02 czerwca 2022 r.- egzaminy zawodowe

     17 czerwca 2022 r.