• Pedagog szkolny

     • Gabinet psychologa i pedagoga szkolnego

     • Z upoważnienia Pana Sławomira Sawickiego Dyrektora ZS nr 35 pragniemy poinformować, że Zespół PPP w naszej szkole jest do Państwa dyspozycji online. Z wszelkimi problemami oraz wątpliwościami mogą Państwo się do nas zgłosić poprzez portal Librus. Jesteśmy w pełnej gotowości do pomocy w tej trudnej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu w godzinach naszych dyżurów.

      ZESPÓŁ PPP
      Małgorzata Lewandowska - pedagog
      Małgorzata Prus - psycholog
      Angelika Wojdyło - pedagog

       

       

       

       

      Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.
       

      Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
       

       

      1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

      2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

      3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

      4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

      5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

      6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


      Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

       

      Witamy wszystkich!!!

      Jesteśmy pedagogiami szkolnymi. Nasz pokoik znajduje się obok sekretariatu szkoły. Serdecznie zapraszamy.

      Naszym zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmujemy się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staramy się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód. Utrzymujemy również kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktujemy się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

      Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole

       

       

      Jeśli nie potrafisz samodzielnie zdecydować co robić
      po ukończeniu szkoły, jaki kierunek studiów wybrać

      - zapraszamy na rozmowę i oferujemy pomoc.

       

       

      Współpraca z rodzicami

      • konsultacje indywidualne z rodzicami

      • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym  i lokalnym

      • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

       Współpraca z uczniami

      • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego

      • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia

      • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami

      • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych

      • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I

      • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

       Współpraca z nauczycielami

      • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów

      • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

      • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli

      • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami

      • i inne

      Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

      • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

      • Bielańska Poradnia Rpdzinna

      • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich

      • Policja i Straż MIejska

      • Domy Dziecka

      • Stowarzyszenie Wszędobylscy

      • Opieka Społeczna

      • I inne

      POMOC ON-LINE

      www.narkomania.org.pl

      www.przyjaciele.org

      www.interwencjakryzysowa.pl

      www.niebieskalinia.pl

      ANONIMOWY PRZYJACIEL INTERNETOWY TELEFON ZAUFANIA

      http://pomoctel.free.ngo.pl

      e-mail:

      pomoctel@free.ngo.pl

      pomoctel@op.pl

      telefon_zaufania@wp.pl