• Nasz profil

     • Historia

     • Nasza szkoła istnieje od 1961 roku.

      Przez wszystkie lata kształciła młodzież w zawodzie sprzedawcy, a w miarę rozwoju doszły kierunki:

      - sprzedawca

      - pracownik administracyjno-biurowy

      - technik handlowiec
       

       

      1 listopada 1985 roku utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 20

      w skład którego wchodziły:

      - Liceum Zawodowe Nr 17

      - Liceum Handlowe Nr 3

      - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18
       

       

      16 listopada 1985 roku nadano szkole imię Zofii Jaroszewicz "KASI" oraz ufundowano sztandar.

       

      Szkoła wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym ze zmianami w życiu gospodarczym i na rynku pracy rozwija się, unowocześnia.
       

       

      1 września 2002 roku powołano do życia Zespół Szkół nr 35

       w skład którego wchodzą:

      - XXVIII Liceum Profilowane

      - Technikum Ekonomiczne Nr 5
      - Technikum Uzupłniające Nr 19
      - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18