• WŁADZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


    • Witamy na stronie Samorządu Uczniowskiego!!!

      

     Samorząd Uczniowski
     Zespołu Szkół Nr 35 w Warszawie
     2020/2021
      

     Przewodniczący: Mateusz Juszczak 4L 

     Z-ca przewodniczącego:  Karolina Rogalska 4L

     Skarbnik:  Tymon Wołkowycki 3L

     CZŁONKOWIE: Małgorzata Kusio 4E

     Piotr Olszewski 3L

      

      

      

     Opiekunowie S.U:  

     p. Justyna Dyszkiewicz-Białobrzeska, 

     p. Marta Jaskółowska

     p. Olimpia Kabała

      

      

     Rzecznik Praw Ucznia:  p. Grzegorz Rybicki