• Praktyki uczniowskie

     • Współpraca z zagranicą

     •  

       

      1. Wizyta przedstawicieli szkół niemieckich w naszej szkole w dniu 23.03.2009r

      2. Podsumowanie projektu CoFinEx – Monachium

      3. Rozmowy dotyczące nawiązania współpracy w ramach projektu EuCoCo
       
       
       
       Wizyta przedstawicieli niemieckich szkół
       
      W dniu 23.03.2009r. w Zespole Szkół nr 35 z wizytą byli przedstawiciele niemieckich Państwowych Szkół Zawodowych, firm i spółek współpracujących ze szkołami (m.in. REAL, Globus) oraz koordynator projektu Leonardo da Vinci z Instytutu Jakości Rozwoju i Badań nad Szkolnictwem Zawodowym z Monachium – Pan Wolfgang Szwarzenberger.
       
      Spotkanie odbyło się w ramach projektu CoFinEx (Cooperation in Final Exams for Retail Trade) for Professionals in Vocational Training and Education (VETPRO).
       
       
       Wizyta w Monachium 
       
      Na zaproszenie Pana Wolfganga Schwarzenbergera - OStR Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) Grundsatzabteilung/Bildungs kooperation Arbeitsbereich Leonardo da Vinci do Monachium pojechali – kierownik szkolenia praktycznego – Pani Anna Zając i lektor języka niemieckiego – Pan Tomasz Skaruz.
       
      Spotkanie w Monachium odbyło się w dniu 12.10.2009r. i dotyczyło podsumowania projektu CoFinEx. Na spotkaniu Kierownik szkolenia praktycznego, Anna Zając, miała okazję zaprezentowania naszej szkoły i nawiązania kontaktów z przedstawicielami niemieckich szkół.
       


       Wizyta Niemców 
       
      Wizyta w Monachium zaowocowała kolejnym spotkaniem z dyrektorami szkól niemieckich, którzy odwiedzili nasza szkołę 21.10.2009r. Na spotkaniu ze strony niemieckiej obecni byli: Pani Angelika Riedel – dyrektor szkoły zawodowej w Kolonii, Pan Zeller, koordynator projektu EuCoCo oraz Pan Olaf Stieper – przedstawiciel Metro Group.
      Omawiany był projekt Europejskich kwalifikacji niezbędnych w handlu na terenie całej Europy. Projekt EuCoCo dotyczy kompetencji uczniów w handlu detalicznym i hurtowym. Obejmuje 6 modułów dotyczących m.in. kompetencji w sprzedaży (podstawy towaroznawstwa, doradztwo i sprzedaż, kasy), kompetencji handlowych (zakup towarów, analizy w gospodarce towarowej, marketing w handlu) oraz praktyki.
      Po wykonaniu testów modułowych i zaliczeniu praktyk uczeń jest dopuszczony do egzaminu certyfikacyjnego. Po zdaniu egzaminu egzaminowany otrzymuje certyfikat uznawany w całej Europie. Certyfikat jest potwierdzeniem posiadania umiejętności zgodnych z wymaganiami European Comerce Competence – co podnosi wartość rynkową i wyróżnia pracownika spośród innych osób zatrudnionych w handlu
      Jesteśmy pierwszą szkołą w Warszawie, która realizowałaby ten projekt.