• Aktualności

     • Projekt „Inwestycja w przyszłość”
      • Projekt „Inwestycja w przyszłość”

      • W Zespole Szkół nr 35 realizowany jest długoterminowy projekt mający na celu rozwój dodatkowych kompetencji zawodowych wśród naszych uczniów „Inwestycja w przyszłość”.

       Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

       Uczniowie klas pierwszych i drugich kształcących się w zawodach: technik logistyk i technik hotelarstwa maja możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach zawodowych oraz stażach realizowanych u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy.

     • LOGISTYKA ODZYSKU! - Edukacja ekologiczna
      • LOGISTYKA ODZYSKU! - Edukacja ekologiczna

      • W dniu 26 kwietnia uczniowie klas logistycznych 1L i 3L uczestniczyli w warsztatach pod hasłem: Zawód? RECYKLER! prowadzonych przez przedstawicieli firmy EKOCYKL, podczas których zgłębiali wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Polsce.

     • Quiz wiedzy o USA
      • Quiz wiedzy o USA

      • 16 kwietnia w naszej szkole odbył się quiz wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział mogli wykazać się wiedzą na temat historii, kultury, a także wielu innych zagadnień związanych z tym krajem. Znamy już zwycięzców. I miejsce - Sebastian Ostaszewski z klasy IIL, II miejsce - Karolina Czumaj z klasy IVE, III miejsce - Marta Kruszewska z klasy IVE. Gratulujemy.

     • Czytanie na Bielanach
      • Czytanie na Bielanach

      • 25 kwietnia, w ramach realizacji projektu „Czytanie na Bielanach”, Dyrekcja, kadra pedagogiczna oraz młodzież Zespołu Szkół nr 35 wspólnie czytała „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Inicjatywa, przygotowana przez polonistki, służy propagowaniu potrzeby dbałości o kulturę słowa i poprawność języka wśród Polaków, jest także upamiętnieniem stulecia wolnej ojczyzny, o której marzyło nie tylko pokolenie romantycznego wieszcza. Kształtując postawę świadomego odbiorcy literatury, kultywujemy pamięć o pisarzach i poetach, a także odkrywamy bogactwo ich twórczości, z której jesteśmy przecież dumni.

     • Zajęcia przyrodnicze w plenerze
      • Zajęcia przyrodnicze w plenerze

      • 24 kwietnia uczniowie z klasy 1T uczestniczyli w zajęciach terenowych w Lesie Bemowskim. Na lekcji plenerowej z nauczycielem biologii mieli okazję poznać bliżej jego florę i faunę. Uczniowie uczyli się między innymi jak rozpoznawać kwiaty aspektu wiosennego, a także niektóre gatunki ptaków po ich charakterystycznym śpiewie. Warto wybrać się o tej porze roku do lasu, który zachwyca soczystą, wiosenną zielenią i przepięknym kobiercem zawilców i innych leśnych kwiatów.

     • Podsumowanie akcji UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”
      • Podsumowanie akcji UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”

      • Wojna i strach, głód, niepewność… Te odczucia towarzyszą każdego dnia dzieciom żyjącym w Syrii.  Pozbawione domów, ciepłych ubrań i opieki mogą nie przetrwać bez pomocy. Ich los jest w rękach ludzi o wielkich sercach.

       Jesteśmy placówką należącą do „klubu szkół UNICEF” i naszym celem jest niesienie pomocy potrzebującym.

       Projekt „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” rozpoczął się w październiku. Wychowawcy, korzystając z materiałów UNICEF, przeprowadzili lekcje edukacyjne we wszystkich klasach naszego technikum.

       Na prośbę szkolnego opiekuna wolontariatu młodzież wykonała ozdoby świąteczne. Na lekcjach chemii uczniowie własnoręcznie wytworzyli ekologiczne mydełka. Klasy hotelarskie upiekły babeczki.

       W grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w szkole zorganizowano  kiermasz rękodzieła uczniów, z którego środki w wysokości 970 zł. zostały przekazane do UNICEF.

       W akcję była zaangażowana cała społeczność szkoły: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.

       Wolontariat szkolny