• Samorząd uczniowski

     • WŁADZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


     • Witamy na stronie Samorządu Uczniowskiego!!!

       

      Samorząd Uczniowski
      Zespołu Szkół Nr 35 w Warszawie
      2018/2019
       

      Przewodniczący: Aleksandra Dębska 3L

       

      Z-ca przewodniczącego:  Bartłomiej Łazarczyk 1L

      Skarbnik:  Dominika Kąpińska 3L

      Sekretarz: Katarzyna Gnatowska 1H

      CZŁONKOWIE: Kacper Zajączkowski 4L, Kamil Bieliński 4L

       

      Opiekunowie S.U:  p. Justyna Dyszkiewicz-Białobrzeska, 

       

      Rzecznik Praw Ucznia:  p. Grzegorz Rybicki